Ważne zagadnienia totyczące kluczowych informacji

Posted on

Rezerwy na premie oraz ulgi dla ubezpieczonych mogą występować zarazem w zakładach w zakładach ubezpieczeń na życie , jak również pozostałych zakładach rezerwy na premie (dywidendy) i obniżki (obniżki) dla ubezpieczonych, uprawnionych bądź uposażonych wytwarza się w wysokości kwot, o jakie – w zgodzie z zawartymi umowami ubezpieczenia – posiadają być powiększone przyszłe świadczenia albo […]